SLUŽBY NOTÁŘE

Vážení klienti, neváhejte se na nás obrátit se svou žádostí či potřebou. Zajišťujeme plný a zcela komplexní rozsah notářských činností.

1
ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
 • Nabízíme komplexní servis při založení níže uvedených společností a jejich přímé zapsání do obchodního rejstříku včetně sepsání všech potřebných listin, návrhů, prohlášení a souhlasů, popř. i vyřízení živnostenského oprávnění.
  • AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
  • SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
  • EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
  • DRUŽSTVA, KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
  • SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
  • SVĚŘENSKÉ FONDY
  • NADACE, SPOLKY
 • Osvědčování průběhů valných hromad a členských schůzí
 • Realizace fúzí a přeměn obchodních společností, včetně tzv. „na klíč“, přeshraniční fúze, změna sídla ze státu do státu
 • Darovací smlouvy
 • Kupní smlouvy
 • Dohody o přímé vykonatelnosti závazků
 • V souvislosti s notářskou činností realizujeme našim klientům právní poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • Transformace podnikání fyzické osoby na podnikání právnické osoby (např. ordinace lékařů apod.)
2
Rodina
 • Manželské a předmanželské smlouvy
 • Zúžení či rozšíření společného jmění manželů do budoucna i stávajícího rozsahu společného jmění.
 • Závěti, vydědění, zřeknutí se dědictví, dědické smlouvy apod.
 • Ověřování pravosti podpisů a opisů listin
3
Úschovy peněz a listin
 • Bezpečné úschovy peněz a listin při převodech nemovitostí, obchodních podílů ve spol. apod.

Služby Czechpoint – vydávání výpisů

 • z obchodního rejstříku
 • z katastru nemovitostí
 • z rejstříku trestů
 • z bodového hodnocení řidiče

Domluvíme se s Vámi těmito jazyky

ANGLIČTINA

KONVERZAČNÍ
ZNALOST

POLŠTINA

KONVERZAČNÍ
I ODBORNÁ ZNALOST

ŠPANĚLŠTINA

KONVERZAČNÍ
I ODBORNÁ ZNALOST

RUŠTINA

KONVERZAČNÍ
ZNALOST